Privacy

 

Vertrouwelijkheid

Alles wat in het contact tussen coach en cliënt besproken wordt blijft vertrouwelijk. De coach treedt m.b.t. het besprokene alsmede met ontvangen gegevens niet naar buiten, behoudens bij wet vastgelegde uitzonderingen.

De cliënt heeft het recht zelf te beslissen wat naar buiten komt.

 

Langedijk Consult wijst er nadrukkelijk op dat de absolute vertrouwelijkheid van eventueel e-mail contact niet door haar kan worden gewaarborgd m.n. aangezien internetproviders i.v.m. criminaliteitsbestrijding wettelijk verplicht worden e-mail berichten te bewaren.

 

Evaluatiegesprek

Op verzoek kan een tussen- en/of een eind-evaluatiegesprek plaatsvinden, waarbij de cliënt, opdrachtgever en coach aanwezig zijn. Hiervoor wordt altijd de toestemming van de betreffende cliënt gevraagd.

 

Rapportage

Indien een tussentijdse of eindrapportage op prijs wordt gesteld geldt dat schriftelijke verslaglegging (ten behoeve van derden, zoals de opdrachtgever) uitsluitend plaats vindt door de cliënt zelf.

 

Dossier

Ten behoeve van het werken met een cliënt wordt door de coach altijd een dossier gevormd. Dit dossier wordt na het beëindigen van de sessies maximaal 7 jaar bewaard, waarna het wordt vernietigd.

 

Welkom bij Langedijk Consult

Miranda Langedijk

Langedijk Consult is gespecialiseerd in professionele (team) coaching & training. Effectief communiceren en (samen)werken en burn-out preventie & -begeleiding.